PRESENTACIÓN DE LISTAS PARA ELECCIÓN DE AUTORIDADES